Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Terminliste for sesongen 2017/2018 Høybråten Velforening

Styremøter: 23.5 - 30.8 – 27.9 – 25.10 – 22.11
17.1 – 14.2 - 14.3 - 2018

Sommerdugnad i parken/stasjonsområdet:
Mandag 22. mai kl. 18.00. Fremmøte på Velhuset.

Park-kveld:Tirsdag 13. juni 2017 kl. 18.30. Blant mange andre kommer Benedicte Adrian med Band!

Sommerfest:21. juni.

Superrusken:Onsdag 13. september kl. 17.30 på Velhuset.

JulebordFredag 1. desember

Julegrantenning: Søndag 3.12 kl. 17.00 i parken.

Årsmøte:Onsdag 21. mars 2018 kl. 19.00 på Velhuset.

Med hilsen
Villy Kolstad