Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Bli medlem av velforeningen

Velforeningen ivaretar dine interesser som beboer på Høybråten.

Medlemskontingenten er kr. 300,- pr. år

Send din innmelding til
velhuset@hoybratenvelforening.no

Deretter betales kontingenten etter tilsendt faktura.

Høybråten Velforening
Linjebakken 4
1087 Oslo