Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

Årsmøte onsdag 10. juni 2020

Høybråten velforenings planlagte årsmøte 18. mars ble avlyst på grunn av koronapandemien.
Det er viktig for velforeningen å få gjennomført årsmøte. Styret har enstemmig besluttet at årsmøtet i år gjennomføres som et papirmøte. Dato for møtet er onsdag 10. juni.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av møtereferent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg i følge vedtektene

Forslag/saker til årsmøtet må være innsendt til styret innen 3. juni.
Saker sendes til e-post velhuset@hoybratenvelforening.no

Dokumentene regnskap 2019 inkl. årsberetning, budsjett 2020 og valgkomiteens innstilling finner du under Attatchment helt nederst på denne siden.


"LENGE DET GIKK FØR HØYBRÅTEN FIKK . . ." er tilbake

Lenge det gikk
«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig
ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen
ved Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32
eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling
kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Terminliste for sesongen 2020 / 2021


Styremøter 2020:
10.6 - 8.9 – 27.10 – 24.11

2021:
26.1 – 16.2 – 23.3


Årsmøte:
Onsdag 17. mars 2021 kl. 19.00 på Velhuset.

Parkkveld:
Tirsdag 8. juni 2021 kl. 18.30.

AttachmentSize
Styrets årsberetning 2019_Høybråten velforening.pdf2.46 MB
Revidert årsoppgjør 2019_Høybråten velforening.pdf966.82 KB
Budsjett 2020_Høybråten velforening.pdf282.56 KB
Valgkomiteens innstilling 2020 til Styret og Arrangementskomiteen i Høybråten velforening..pdf175.79 KB
Vedlegg Årsmøte Høybråten Velforening 10.juni 2020.pdf101.54 KB
Referat fra Årsmøtet 2019 Høybråten Velforening 10.juni 2020_Signert.pdf987.19 KB