Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

Vel-Nytt

Nytt nummer av Vel-Nytt kommer i løpet av mai.

Årsmøte 2020

Årsmøte i Høybråten velforening ble gjennomført 5.mai 2021.
Dokumentene fra møtet finner du her på vår hjemmeside.


"LENGE DET GIKK FØR HØYBRÅTEN FIKK . . ." er tilbake

Lenge det gikk
«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig
ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen
ved Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32
eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling
kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Terminliste for sesongen 2020 / 2021


Styremøter 2021:
24.03 – 14.04 - 05.05 - 15.06

Rusken:
Rusken 19.mai. Vi rydder i Høybråtenparken og rundt Velhuset.

Parkkveld:
Tirsdag 8. juni 2021 AVLYSES pga koronapandemien

AttachmentSize
2020 Referat fra årsmøte Høybråten velforening_5.mai 2021.pdf660.43 KB
Innkalling til 2020 Årsmøte Høybråten Velforening_5.mai 2021.pdf200.99 KB
Budsjett 2021_Høybråten velforening.pdf269.49 KB
Revidert årsoppgjør 2020_Høybråten velforening.pdf867.09 KB
Styrets årsberetning for året 2020.pdf404.35 KB
Valgkomiteens innstilling 2021 til Styret og Arrangementskomiteen i Høybråten velforening..pdf175.62 KB